/ PETRA VAN TRIGT INTERIEURARCHITECT

05www.petravantrigt.nl

Bij Petra van Trigt interieurarchitectuur staat centraal het creëren van een ruimtelijke omgeving en de wensen van de opdrachtgever(s). Wij ontwerpen interieurs, exterieurs, verbouwingen, renovatie en meubels voor particulieren en bedrijven. Het creëren van ruimte, licht en sfeer vinden wij belangrijk evenals de visie, innovatie en de kwaliteit van de uitvoering. Door altijd opzoek te zijn naar de eenvoud in het ontwerp komen wij iedere keer weer tot heldere architectonische vormen en ruimten.

Petra van Trigt - Foto Maarten Fleskens

Specialisatie:

  • Ruimte creëren door ontwerp, inrichting, licht- en kleurgebruik.
  • Meubels ontwerpen door vormgeving, accenten, functionaliteit en uniciteit.
  • Samenwerking met opdrachtgever door enthousiasme, inleven, vertrouwen en communicatie.

/ UITREIKING DESIGN INITIATIEF VOUCHER

Op 2 december 2008 werd de "Design Initiatief Voucher" uitgereikt aan Petra van Trigt (interieurarchitect BNI) en Eefke Schramade (intern bij Petra van Trigt en Studio Überdutch) samen goed voor 40.000 Euro.

Gewonnen!

Onder leiding van Design Initiatief en in samenwerking met Syntens, gingen 16 werkgroepen uiteen om gezamenlijk businesskansen voor de toekomst te identificeren. 16 ideeen werden uiteindelijk gepitched voor het publiek en de professionele jury. Petra van Trigt nam deel aan een van de werkgroepen Virtual Spaces en won met haar groep onder de titel " NeZt" de publieksprijs met een Design Initiatief Voucher van 20.000 Euro. NeZt staat in het kort voor het neerzetten van een virtueel gebouw in secondlive waarin zowel het bedrijfsleven, de creatieve sector en het onderwijs in kunnen participeren. Het gebouw blijft niet alleen virtueel, maar zal ook in het echt een plek krijgen in Eindhoven. De juryprijs, ook een Design Initiatief Voucher van 20.000 Euro, ging naar de groep van Eefke Schramade met een innovatief idee voor een betere gezondheidszorg "24/7 Health". 24/7 health kan voorzien in de behoefte van individuen, bedrijfsleven en de overheid om mensen snel en adequaat toegang te geven tot de juiste en snelle zorgindicatie. Voor meer informatie en het persbericht:
zie www.designinitiatief.nl